Focus op prestaties

Onze diensten en ons integrale management platform vormen een stevig fundament om het prestatievermogen en de mate van in-control van uw organisatie te vergroten.

Services en diensten

Strategie- en beleidsimplementatie

Strategie- en beleidsimplementatie

Uit een langlopend onderzoek van Booz & Company (Harvard Business Review juni 2008) onder meer dan 1.000 profit-, overheid en non-profit bedrijven blijkt dat 3 van de 5 bedrijven er niet of maar beperkt in slaagt om haar strategie te effectueren.
Lees meer
Prestatiemanagement

Prestatiemanagement

Aspectu richt zich bij het implementeren van strategie en beleid met name op het prestatievermogen van de organisatie. Organisaties hebben daarvoor diverse kerneigenschappen nodig, zoals het kunnen ordenen, kiezen, focussen en ten uitvoer brengen van keuzen. Aspectu ondersteunt bij het ontwikkelen van deze kernkrachten.
Lees meer
Dashboard en KPI management

Dashboard en KPI management

Dashboards en KPI's hebben met de opkomst van (selfservice-) BI een grote vlucht genomen. We stellen daarentegen vast dat dashboards en KPI's in toenemende mate onvoldoende of niet meer verbonden zijn aan de bedrijfsvoering. Hoe voorkom je informatie-overload en borg je dat relevante informatie beschikbaar is voor actiegerichte besluitvorming?
Lees meer
Resultaatmanagement

Resultaatmanagement

Indien het (financiële) resultaat van een organisatie onder druk staat is actie gewenst. Daarbij dient op korte termijn resultaatverbetering op te treden, maar dient tegelijk te worden gewerkt aan duurzaam resultaat, zodat er geen 'roofbouw' ontstaat op medewerkers, klantsegmenten of andere onderdelen van de organisatie.
Lees meer
Portfolio-management

Portfolio-management

Een organisatie is geen homogene verzameling van product-marktcombinaties of bedrijfsonderdelen, maar een heterogene portfolio. Het evenwichtig sturen op portfolio's vraagt om een goed inzicht in de levensfase van producten, projecten, bedrijfsonderdelen en dergelijke om aandacht, tijd en financiele middelen adequaat te verdelen.
Lees meer
Budgetmanagement en verder

Budgetmanagement en verder

Budgetteren is in veel gevallen een jaarlijks terugkerend ritueel van 3 tot 5 maanden met als uitkomst een jaarbudget. Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat het proces als onvoldoende efficient wordt betiteld en de budgetten achterhaald zijn als ze uit komen. Het advies: Maak budgetteren eenvoudiger en dynamischer.
Lees meer
Risico-management

Risico-management

Regelgeving en toezicht is gebaseerd op risicobeheer. Denk daarbij aan privacybescherming, toezicht op het monetaire stelsel, brandveiligheid, milieubeheer en nog vele andere voorbeelden. Risicobeheer krijgt vaak een impuls na een ramp, maar komt pas tot wasdom als het onderdeel uitmaakt van de dagelijkse bedrijfsvoering.
Lees meer
Governance en certificering

Governance en certificering

Governance, interne en externe wet- en regelgeving neemt in omvang en complexiteit toe. Welke maatregelen en inspanningen zijn noodzakelijk om een transparante beheersbare bedrijfsvoering te borgen en aan te kunnen tonen?
Lees meer

Relaties

Actueel nieuws

Aspectu

Focus op Prestaties