Home | Over ons

Over ons

Het initiatief voor Aspectu is genomen vanuit de bedrijven ADD en Van der Heul Accountants. We hadden gezamenlijk, maar ieder vanuit een andere invalshoek, uitgebreide ervaring in enerzijds sturings- en verantwoordingsvraagstukken en anderzijds het verbeteren van de bedrijfsvoering van organisaties. We hebben vastgesteld dat het aan gedegen strategieën, beleid en goede ideeën in organisaties niet ontbreekt. Ook ontbreekt het niet aan deskundige gedreven mensen met visies en ambities.

De schoen wringt hem meestal in de uitvoering van strategie en beleid. Zicht houden op het gecombineerde belang en het rendement voor het collectief in een dynamische en complexe omgeving is een kunst. Organisaties hebben moeite met het implementeren van de strategie, het beleid en de verschillende aspecten die daarbij een rol spelen. Een goede strategie is waardevol als deze succesvol is geimplementeerd. Omgekeerd kan pas worden gesteld dat een organisatie in-control is als zij haar activiteiten in lijn met haar bedoeling heeft. Oftewel: Strategie (of beleid) zonder uitvoering is 'zinloos' en uitvoering zonder strategie is 'doelloos'.

“Without strategy, execution is aimless. Without execution, strategy is useless.”

Morris Chang. CEO TMSC.

Aspectu

Focus op Prestaties