Alle diensten | Strategie- en beleidsimplementatie

Strategie- en beleidsimplementatie

Aspectu heeft op basis van haar ervaringen en de inzichten uit de management literatuur een praktische werkmethode ontwikkeld om strategie-effectuering of beleidsimplementatie te ondersteunen. We hebben gebouwd op de fundamenten van de bestaande management theorieën, zoals bijvoorbeeld die van Drucker (MBO), Kaplan & Norton (BsC), Deming (PDCA) en Argyris and Schön (multi-loop-learning), maar ook op basis van de (meer recente) bevindingen van Intel en Google (OKR-methode) en Sinek (the Golden Circle).

Alhoewel er over strategievorming veel te zeggen is, heeft Aspectu zich meer geconcentreerd op strategie-effectuering. Uit een onderzoek van Booz & Company (Harvard Business Review juni 2008) onder meer dan 1.000 profit-, overheid en non-profit bedrijven blijkt dat 3 van de 5 bedrijven er niet of beperkt in slaagt om haar strategie te effectueren. In het onderzoek wordt nagegaan welke factoren van invloed zijn op de implementatie van een strategie. Hieruit komen vier deelgebieden naar voren met de volgende relatieve impact op succesvolle strategie-effectuering: 

Een aanvullend aspect waarmee wij nadrukkelijk rekening hebben gehouden is dat de veranderingen binnen en rond organisaties in een stroomversnelling zijn gekomen o.a. omdat de digitalisering en het toenemende gebruik van algoritmen 'game-changers' zijn. Wij zien voorts dat door de toenemende transparantie-eisen er meer partijen en belangen een rol spelen bij het ontwikkelen en effectueren van strategie en beleid. Dit stelt extra eisen aan de implementatievaardigheden van organisaties.

Om de verandersnelheid te vergroten en de maximale schaalbaarheid en transparantie te bereiken heeft Aspectu haar methode ingebed in een state-of-the-art 'business management platform'. Op deze manier hebben we een breed toepasbaar 'framework' gerealiseerd, waarmee wij organisaties ondersteunen met vraagstukken binnen de organisatie of bij organisatie-overstijgende vraagstukken in de keten.

Onze strategie- en beleidsimplementatiemethodiek slaat de brug tussen strategieontwikkeling en strategie-effectuering. De methodiek en het ondersteunend instrument worden binnen de klantorganisatie geintegreerd, waardoor de eigen kracht van organisaties groeit en organisaties beter op de effectuering van strategie en verandering kunnen sturen.

 

In middelgrote en grote organisaties treden veelal deelvragen op rond strategie- en beleidseffectuering. Onze methodiek is daarom thematisch en modulair opgebouwd. Zie daarvoor de andere onderdelen van onze aanpak en het platform.

Aspectu

Focus op Prestaties