Alle diensten | Risico-management

Risico-management

Regelgeving is in de basis gebaseerd op risicobeheer. Denk daarbij aan privacybescherming, toezicht op het monetaire stelsel, brandveiligheid, verkeersveiligheid, milieubescherming, bouwvoorschriften en nog vele andere voorbeelden. Risicobeheer krijgt steeds weer nieuwe impulsen na rampen, zoals bijvoorbeeld de vuurwerkramp, de kredietcrisis, in de media gebrachte datalekken en andere voorbeelden waarbij het gevolg van het optreden van een (ongewenste) gebeurtenis groot was.

Risicobeheer vormt bij voorkeur een onderdeel van de 'gewoonten' (governance) in een organisatie en behoort niet separaat te worden georganiseerd. Vergelijk het met kwaliteitsdenken. Kwaliteit is niet een discipline van een stafafdeling op een hoofdkantoor, maar is een aspect van de integrale bedrijfsvoering. Zo behoort risicobeheer een integraal onderdeel te zijn van de strategie- en beleidsimplementatie en van de dagelijkse bedrijfsvoering. De organisatie zet haar resources in om doelen te bereiken, maar loopt tegelijk het risico dat dat niet lukt door (beheersbare en niet-beheersbare) gebeurtenissen of ontwikkelingen binnen de organisatie en in de externe omgeving. Het gestructureerd omgaan met deze risico's verhoogt de 'in-control' volwassenheid van een organisatie.

Risicobeheer is als een integraal onderdeel opgenomen in de Aspectu methode om prestatiemanagement evenwichtig te maken, maar kan eventueel als separate module worden toegepast in gerichte risicobeheer projecten of opdrachten.

Aspectu

Focus op Prestaties