Alle diensten | Resultaatmanagement

Resultaatmanagement

Indien het (financiële) resultaat onder druk komt en de organisatie hierdoor direct of indirect significant wordt beïnvloed (in haar voortbestaan of haar positie in de markt of maatschappij) is direct bijsturing gewenst. Het is, indien de urgentie hoog is, noodzakelijk om een twee sporen beleid in te zetten gericht op korte termijn resultaatverbetering en langere termijn herstel van de 'bedrijfsgezondheid'. Indien alleen op korte termijn resultaten wordt gefocussed ontstaat het risico dat de organisatie wordt 'uitgeput'. Het personeel raakt 'verander- en urgentiemoe', omdat het ene vanuit urgentie gedreven verbeterinitiatief op het andere wordt doorgevoerd. Er wordt als het ware 'roofbouw' op de organisatie gepleegd.

Oog voor urgentie en de lange termijn

Het ontwikkelen van een twee sporen aanpak is complex. Bij de verdeling van (management)aandacht en (financiële) middelen wint de 'urgentie' om op korte termijn resultaat te boeken het vaak van het 'belang' om duurzaam prestatievermogen te ontwikkelen.

Aspectu heeft een portfolio gestuurde aanpak ontwikkeld om zowel op korte termijn prestatie- of resultaatverbetering te realiseren en de langere termijn niet uit het oog te verliezen. Wij ontwikkelen samen met de organisatie een mix van maatregelen om duurzame resultaat-verbeteringen te realiseren, waarbij er aandacht is voor de korte termijn (urgentie) en de langere termijn (belang). Wij maken dit inzichtelijk en helpen u de focus op beide aspecten te houden, zodat er meer gebalanceerd kan worden gestuurd.

 

Aspectu

Focus op Prestaties