Alle diensten | Portfolio-management

Portfolio-management

Een organisatie bestaat uit een samenstel van activiteiten, producten, markten, doelgroepen, investeringen en samenwerkingsverbanden, die in verschillende 'levensfasen' verkeren. Of we nu een venture capital maatschappij beschouwen, een conglomeraat of een gemeente met een veelheid aan uitdagingen en vraagstukken, er is altijd sprake van een portfolio. Het is voor de continuïteit van een organisatie van belang dat de managementaandacht en resources gericht worden verdeeld over de verschillende segmenten in een portfolio.

Achtergrond

De Boston Consultancy Group heeft de bekende BCG-matrix ontwikkeld (1960):

Dit is een methode om product-marktcombinaties of organisatie(onderdelen) naar levenscyclus te categoriseren om te beoordelen of er een gezonde mix van activiteiten/investeringen is. Iedere fase heeft een eigen karakteristiek en vraagt een eigen aanpak.

In essentie is het een indelingsmechanisme om een goede verdeling van initiatieven of bedrijfsonderdelen te maken en om de juiste aandacht en middelen toe te wijzen, om zodoende een evenwichtiger sturing te realiseren. Hiermee kan worden voorkomen dat de verschillende onderdelen niet de aandacht krijgen die past bij de levensfase of juist te veel aandacht krijgen ten koste van de andere kwadranten.

De methode ondersteunt bij het indelen, focus kiezen en voortdurend verdelen van schaarse middelen. Lees voor een uitgebreide toelichting op de methode om investeringen of groepssamenstelling te realiseren het recente artikel van de BCG.

Aspectu portfolio aanpak

Aspectu heeft op basis van de BCG-methode een 'framework' ontwikkeld, waarmee portfolio management kan worden ingericht en toegepast. Dit framework kan zelfstandig worden toegepast, maar maakt tevens deel uit van het integrale management-platform.

Aspectu

Focus op Prestaties