Alle diensten | Governance en certificering

Governance en certificering

Normen en kaders ondersteunen een organisaties bij het gestructureerd werken aan een beheersbare transparante bedrijfsvoering. NEN7510, NEN9001 en de (nieuwe) AVG zijn voorbeelden die een ieder kent.

Het hebben en onderhouden van certificaten is soms verplicht (vanuit wet- en regelgeving) of noodzakelijk omdat afnemers daarom vragen. Een organisatie dient haar interne kwaliteits- en normenkaders gericht op een beheersbare en transparante bedrijfsvoering echter altijd op orde te hebben en niet omdat er een certificaat wordt gevraagd. Bijvoorkeur wordt aan de externe eisen voldaan als bijproduct van een zorgvuldige interne bedrijfsvoering. Om te borgen dat er toegevoegde waarde wordt gerealiseerd door de toepassing van regelgeving, dient de regelgeving te worden geintegreerd in de dagelijkse bedrijfsvoering. Indien regelgeving louter extern of vanuit de hierarchie wordt toegepast ontstaat ongewenste regeldruk.

De governance aanpak en module van Aspectu bieden de gelegenheid om door de gehele organisatie met afgesproken normenkaders te werken om afspraken, richtlijnen, procedures en certificering succesvol te implementeren en te borgen. De aanpak is een onderdeel van het integrale management platform, waardoor gebruik en toepassing vanzelfsprekend wordt.

Aspectu

Focus op Prestaties