Alle diensten | Dashboard en KPI management

Dashboard en KPI management

Wij zien dat er in de bedrijfsvoering veel gebruik wordt gemaakt van KPI's en dashboards. Deze kpi's en dashboards zijn te vaak het product van geisoleerde BI-activiteiten en onvoldoende gekoppeld aan de strategische doelen of kernprocessen in de organisatie. Het gevaar dat loert is dat de kern-sturingsinformatie wordt vertroebeld door de grote hoeveelheid data en inzichten of zelfs niet wordt geproducreerd.

Herijken van kpi’s en dasboards

Aspectu ijkt samen met haar client de strategie (of het beleid). Op basis van de strategie wordt vastgesteld of deze is uitgewerkt naar de kernbedrijfsvoeringsaspecten (value drivers). De uitgewerkte kernprocessen vormen de basis om prestaties of kerndoelen te definieren waarop de organisatie stuurt. Deze kerndoelen worden 'geladen' om ze betekenis te geven in de bedrijfsvoering. Vervolgens worden de kerndoelen vertaald in kernindicatoren, die kunnen uitdrukken in welke mate de organisatie er in slaagt haar gestelde doelen te bereiken. Dit noemen wij de KPI's.

Wij brengen samenhangende KPI's bij elkaar op dashboards om thematische inzichten te ontwikkelen. Welke KPI's worden gebruikt en welke streefwaarden deze hebben, is binnen de Aspectu methodiek een permanente cyclus, van beoordeling en bijsturing. De dashboards met KPI's komen centraal te staan in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Samenwerken op basis van Kpi’s

In de praktijk zijn dashboards en kpi’s vaak gebaseerd op Business Intelligence (BI) technologie. In deze business intelligence oplossingen is er doorgaans sprake van een 1-richtingsaanpak. De inhoud van dashboards wordt (interactief) getoond aan managers en bestuurders. Er kunnen echter geen acties en verbeterinitiatieven worden toegevoegd en worden gevolgd. Deze acties en initiatieven worden doorgaans separaat in actielijsten en/of vergadernotulen vastgelegd en separaat gevolgd. In de Aspectu methode zijn de afgesproken acties en verbeterinitiatieven ingebed in de dashboards en gekoppeld aan de kerndoelen en KPI's.

Het resultaat van de Aspectu aanpak is een flexibel en schaalbaar stelsel van KPI's en dashboards die zijn verbonden aan strategie en de basis vormen voor de dagelijkse bedrijfsvoering.

 

Aspectu

Focus op Prestaties